ค้นหาข้อมูล

พิธีสรงน้ำเจ้าคณะจังหวัดน่านและพระเถระชั้นผู้ใหญ่

 

วันนี้ (19 เม.ย. 60) เวลา 12.30 น. จังหวัดน่าน ได้จัดพิธีสรงน้ำเจ้าคณะจังหวัดน่านและพระเถระชั้นผู้ใหญ่ โดยมีนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ศาล ทหาร อัยการ ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ร่วมงาน ณ ศาลาการเปรียญ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน