ค้นหาข้อมูล

ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดน่าน(คสป.จ.น่าน)ครั้งที่ 3/2560

 

 

 

วันนี้ (26 เม.ย. 60) เวลา 13.30 น. จังหวัดน่าน ได้จัดประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดน่าน (คสป.จ.น่าน) ครั้งที่ 3/2560 โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน