ค้นหาข้อมูล

การประชุมเพื่อจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๐

 

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมเพื่อจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดน่าน