ค้นหาข้อมูล

ประชุมหารือการขับเคลื่อนน่านน่าอยู่

 

วันนี้ (4 พ.ค. 60) เวลา 09.00 น. นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนน่านน่าอยู่ ร่วมกับ นายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่และเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ ห้องประชุมเสี้ยวดอกขาว โรงเรียนนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน  เพื่อจะดำเนินการขับเคลื่อนโครงการนำร่องในพื้นที่อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน