ค้นหาข้อมูล

ประชุมหารือเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานจัดการแก้ไขปัญหาป่าไม้-ที่ดินจังหวัดน่าน

 

วันนี้ (13 พ.ค. 60) เวลา 14.00 น. นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้ร่วมประชุมหารือเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานจัดการแก้ไขปัญหาป่าไม้-ที่ดินจังหวัดน่าน และเพื่อจัดทำข้อเสนอต่อการเร่งรัดปฏิรูปการบริหารจัดการปัญหาป่าไม้-ที่ดินในเชิงระบบและโครงสร้าง ร่วมกับนายธีระภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ , นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานฯ , พล.ท.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า ผอ.ศปป.4 กอ.รมน. , นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตน์ ประธานอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง และหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน