ค้นหาข้อมูล

โครงการพัฒนาอัตลักษณ์น่าน สรรค์สร้างเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ "มหกรรมศิลปวัฒนธรรมน่าน"

 

วันเสาร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาอัตลักษณ์น่าน สรรค์สร้างเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ "มหกรรมศิลปวัฒนธรรมน่าน"  ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณข่วงเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน