ค้นหาข้อมูล

ต้อนรับและร่วมประชุมกับพลเอกดนัย มีชูเวท ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ ฯ

 

วันนี้ (15 พ.ค. 60) เวลา 10.30 น. นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมประชุมกับพลเอกดนัย มีชูเวท ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะฯ เพื่อติดตามแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาพลิกฟื้นคืนผืนป่าเขาหัวโล้นจังหวัดน่าน และการดำเนินงานนโยบายด้านการเกษตรและสหกรณ์ภาพรวมจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน