ค้นหาข้อมูล

ประชุมหารือร่วมกับพลตำรวจตรีประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และคณะฯ

วันนี้ (15 พ.ค. 60) เวลา 13.30 น. นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประชุมหารือร่วมกับพลตำรวจตรีประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และคณะฯ ในการเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค" (ครั้งที่ 3) ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน