ค้นหาข้อมูล

ประชุมคณะอนุกรรมการบริการกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดน่าน ครั้งที่ 2/2560

 

วันนี้ (15 พ.ค. 60) เวลา 14.00 น. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริการกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดน่าน ครั้งที่ 2/2560 โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีการประชุมสรุปผลการวิเคราะห์เอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดน่าน , การส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยผ่าน "โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs Transformation Loan" และการพิจารณาอนุมัติธุรกิจที่อยู่ในข่ายสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ จังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดน่าน