ค้นหาข้อมูล

รายการ "ผู้ว่าพาคุย"

 

วันนี้ (16 พ.ค. 60) เวลา 08.05 - 09.00 น. นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้ออกรายการ "ผู้ว่าพาคุย"  ดำเนินรายการโดย นางวิจิตรา โกสีย์ ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน ,  FM 94.75 MHz , เคเบิลทีวีท้องถิ่น , สถานีวิทยุชุมชน   และทาง www.nanradio.net  ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน