ค้นหาข้อมูล

"ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขในการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานอาหารปลอดภัยจังหวัดน่าน"

 

วันจันทร์ที่ ๒๒ เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวรกิตติ   ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขในการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานอาหารปลอดภัยจังหวัดน่าน  ณ ห้องประชุมพุทธมนต์โชติคุณ ชั้น ๕ อาคารสิริเวชรักษ์ โรงพยาบาลน่าน   ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน