ค้นหาข้อมูล

กิจกรรมการศึกษาเรียนรู้ภาคสนาม "เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา"

 

วันนี้ (22 พ.ค. 60) เวลา 13.30 น. คณะนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับสูง รุ่นที่ 12 ได้จัดกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้ภาคสนาม "เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา"  ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน  ในโอกาสได้ทำกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ภาคสนามในพื้นที่จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 22 - 26 พ.ค. 60