ค้นหาข้อมูล

"ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการดำเนินงานแปลงใหญ่ลำไยพญาแก้ว อ.เชียงกลาง จ.น่าน"

 

และคณะได้ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรผสมผสาน ณ แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ของนางบัวแก้ว ซ้อนพุฒ บ้านหนองผุก ม.10 ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน ซึ่งมีการปลูกทุเรียนที่ได้ผลผลิตมีคุณภาพและมีลู่ทางในการส่งเสริมให้ปลูกเพื่อทดแทนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของจังหวัดน่านต่อไปันที่ 23 พฤษภาคม 2560 นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายนเรศ ฝีปากเพราะ เกษตรจังหวัด ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการดำเนินงานแปลงใหญ่ลำไยพญาแก้ว อ.เชียงกลาง จ.น่าน โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง และนายสมรรถพล ขอดเตชะ ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ลำไยพญาแก้ว ให้การต้อนรับ ซึ่งขณะนี้จังหวัดน่านมีการดำเนินโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพื้นที่จังหวัดน่าน จำนวน 11 ชนิดพืช 42 แปลง