ค้นหาข้อมูล

"โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชนในจังหวัดน่าน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2560

 

วันนี้ (24 พ.ค. 60) เวลา 09.00 น. จังหวัดน่าน ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชนในจังหวัดน่าน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยทหาร อัยการ ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพี่น้องประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยในงานมีการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้ได้ข้อยุติ