ค้นหาข้อมูล

พิธีการให้โอวาทสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีการให้โอวาทสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธาตุแช่แห้ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน