ค้นหาข้อมูล

พิธีตั้งพระฐานานุกรม พระวินัยธร กิตติศักดิ์ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองน่าน วัดสวนตาล เป็น "พระครูสังฆรักษ์"

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีตั้งพระฐานานุกรม พระวินัยธร กิตติศักดิ์ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองน่าน วัดสวนตาล เป็น "พระครูสังฆรักษ์" ณ วัดสวนตาล อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน