ค้นหาข้อมูล

พิธีรับมอบทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดปี 2560

 

 

วันนี้ (29 พ.ค. 60) เวลา 10.15 น. นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน, ผู้แทนมณฑลทหารบกที่ 38,ปลัดจังหวัดน่านและนายอำเภอเมืองน่าน ร่วมพิธีรับมอบทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดปี 2560 จังหวัดน่าน และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดน่าน ร่วมกับนายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และคณะฯ ณ ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดน่าน กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ 1 อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน