ค้นหาข้อมูล

แผ่นดินจังหวัดน่าน กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ 1 อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

 

 

วันนี้ (30 พ.ค. 60) เวลา 08.00 น. จังหวัดน่าน ได้จัดประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 8/2560 โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมฯ  และมี นายสุรพล วาณิชเสนี ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเขตตรวจราชการที่ 16 (จังหวัดเชียงราย , พะเยา , แพร่ , น่าน) ร่วมประชุมเพื่อตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการของจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น 3  ศาลากลางจังหวัดน่าน