ค้นหาข้อมูล

นพิธีเปิดโครงการเสริมพลังบทบาทสตรีพิการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสตรีพิการจังหวัดน่าน

 

 

วันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมพลังบทบาทสตรีพิการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสตรีพิการจังหวัดน่าน จัดโดยสมาคมคนพิการอำเภอนาหมื่น ณ โรงแรมดิอิมเพลส อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน