ค้นหาข้อมูล

การจัดทำบันทึกข้อตกลงในการแก้ไขปัญหาผักตบชวา (MOU) ระหว่างจังหวัดน่าน กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

วันนี้ (30 พ.ค. 60) เวลา 14.00 น. จังหวัดน่าน ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงในการแก้ไขปัญหาผักตบชวา (MOU) ระหว่างจังหวัดน่าน กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ร่วมกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 9 แห่ง โดยมีปลัดจังหวัดน่าน , นายอำเภอและโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน