ค้นหาข้อมูล

โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุจังหวัดน่าน

 

 

วันนี้ (31 พ.ค. 60) เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดน่าน ร่วมกับสาขาสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดน่าน ได้จัดโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุจังหวัดน่าน (พ.ศ.2558-2561) และกิจกรรมการประชุมสามัญประจำปีของสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดน่าน ประจำปี 2560 โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมพุทธมนต์โชติคุณ อาคารสิริเวชรักษ์ โรงพยาบาลน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน