ค้นหาข้อมูล

การประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย

 

 

วันนี้ (31 พ.ค. 60) เวลา 13.30 น. จังหวัดน่าน ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองน่านและพื้นที่ใกล้เคียง ครั้งที่ 1/2560 โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมเจ้าสุมนเทวราช ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน