ค้นหาข้อมูล

โครงการสัมมนาเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค (ครั้งที่ 3)

 

 

วันนี้ (1 มิถุนายน 2560) เวลา 10.00 น. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับจังหวัดน่าน ได้จัดโครงการสัมมนาเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค (ครั้งที่ 3) โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้กล่าวต้อนรับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายออมสิน ชีวะพฤกษ์) ประธานในพิธีเปิด และคณะฯ  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน