ค้นหาข้อมูล

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

 

 

วันจันทร์ที่ ๕ เดือนมิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐  เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวรกิตติ   ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดการโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงตึ๊ด  อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน