ค้นหาข้อมูล

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการพื้นที่การค้าชายแดนด่านถาวรห้วยโก๋น

 

 

ันนี้ (6 มิ.ย. 60) เวลา 13.30 น. จังหวัดน่าน ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการพื้นที่การค้าชายแดนด่านถาวรห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน , ผบ.มทบ.38 และคณะกรรมการฯ  ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน