ค้นหาข้อมูล

การประชุมคณะทำงานดำเนินงานการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน

 

 

วันนี้ (7 มิ.ย. 60) เวลา 09.30 น. จังหวัดน่าน ได้จัดประชุมคณะทำงานดำเนินงานการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค จังหวัดน่าน โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนายอำเภอทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดน่าน