ค้นหาข้อมูล

โครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารหน่วยงานภาครัฐฯ

 

 

วันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมงานแถลงข่าวโครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารหน่วยงานภาครัฐฯ จังหวัดน่าน ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๖ จ.เชียงใหม่ ณ วิสาหกิจชุมชนชีววิถี ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน