ค้นหาข้อมูล

การประชุมการติดตามตรวจสอบและสังเกตการณ์งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

 

 

วันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมการติดตามตรวจสอบและสังเกตการณ์งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดน่าน