ค้นหาข้อมูล

การประชุมคณะกรรมการประสานงานโครงการ (PCC:Project Coordination Committee)

 

 

วันศุกร์ที่ ๙ เดือนมิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวรกิตติ   ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานโครงการ (PCC:Project Coordination Committee)โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช  ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน