ค้นหาข้อมูล

การประชุมแนวทางการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ

 

 

 

วันนี้ (11 มิ.ย. 60) เวลา 09.00 น. นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมแนวทางการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ โดยมี นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมตรึงใจบอลรูม อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน