ค้นหาข้อมูล

การประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

 

 

วันนี้ (12 มิ.ย. 60) เวลา 09.30 น. นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน , คณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรผู้รับพระราชทานทุนและประสานงานระดับจังหวัด , ศึกษาธิการจังหวัด และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) จากปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน