ค้นหาข้อมูล

การประชุมชี้แจงแก่เกษตรกรตำบลสถาน

 

 

วันนี้ (12 มิ.ย. 60) เวลา 11.30 น. นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน , นายอำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมชี้แจงแก่เกษตรกรตำบลสถาน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ในการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน ผลผลิตทางการเกษตรและการส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกร ณ ห้องประชุมเจ้าสุมนเทวราช ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน