ค้นหาข้อมูล

การประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับจังหวัด

 

 

วันนี้ (12 มิ.ย. 60) เวลา 14.00 น. จังหวัดน่าน ได้จัดประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับจังหวัด โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลหนี้สินระดับจังหวัดและประธานคณะทำงานสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับอำเภอเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเจ้าสุมนเทวราช ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน