ค้นหาข้อมูล

กิจกรรมตรวจเยี่ยมราษฎรที่สละแรงงานตามโครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำด้วยระบบท่อ อ่างเก็บน้ำห้วยปูปาน

 

 

วันนี้ (12 มิ.ย. 60) เวลา 16.00 น. จังหวัดน่าน ร่วมกับมูลนิธิรากแก้ว ในเครือมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดน่าน , บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมีโก้ จำกัด และนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า ได้จัดกิจกรรมตรวจเยี่ยมราษฎรที่สละแรงงานตามโครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำด้วยระบบท่อ อ่างเก็บน้ำห้วยปูปาน บ้านวังตาว ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ และราษฎรในพื้นที่ในการบริหารจัดการแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน