ค้นหาข้อมูล

การเตรียมความพร้อมในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

 

 

วันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการเตรียมความพร้อมในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ของอำเภอตอนเหนือ ในจังหวัดน่าน  ณ สนามกีฬาพญาผานอง อำเภอปัว จังหวัดน่าน