ค้นหาข้อมูล

การประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ( Video Conference)

 

 

วันนี้ (13 มิ.ย. 60) เวลา 09.30 น. นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดน่าน ร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ( Video Conference) เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน