ค้นหาข้อมูล

งานสภากาแฟ

 

 

วันนี้ (14 มิ.ย. 60) เวลา 07.00 น. นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ทหาร อัยการ ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมงานสภากาแฟ ณ ลานบุษราคัม โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  เพื่อร่วมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนข้อราชการ และประชาสัมพันธ์งานตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน