ค้นหาข้อมูล

การประชุมฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำในพื้นที่จังหวัดน่าน

 

 

 

วันนี้ (14 มิ.ย. 60) เวลา 14.00 น. จังหวัดน่าน ได้จัดประชุมฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ทหาร อัยการ ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนายอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุมหารือกำหนดพื้นที่เป้าหมายและแนวทางปฏิบัติ ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน