ค้นหาข้อมูล

งาน "ท้าชนผลไม้ยักษ์จากแปลงใหญ่และสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ของพ่อ"

 

 

วันนี้ (15 มิ.ย. 60) เวลา 10.00 น. จังหวัดน่าน ได้จัดงาน "ท้าชนผลไม้ยักษ์จากแปลงใหญ่และสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ของพ่อ" โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด และพบปะ เยี่ยมชมการจำหน่ายสินค้าเกษตรของเกษตรกร ตลอดจนมอบรางวัลการประกวดผลผลิตสินค้าเกษตรให้แก่เกษตรกรที่ได้รับรางวัล โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงาน ณ ลานแสดงสินค้าห้างบิ๊กซี สาขาน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยงานจำหน่ายผลผลิตสินค้าการเกษตร มีระหว่างวันที่ 15-18 มิถุนายน 2560