ค้นหาข้อมูล

การต้อนรับพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 

วันนี้ (16 มิ.ย. 60) เวลา 08.45 น. นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะฯ ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดและค้าไม้มีค่า (ไม้ชิงชัน ไม้ประดู่) และการบริหารจัดการป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชันในพื้นที่จังหวัดน่าน ณ ท่าอากาศยานน่านนคร อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน