ค้นหาข้อมูล

การนำเสนอสรุปประเด็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงของคณะ นปส.รุ่นที่ ๖๙

 

วันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอสรุปประเด็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงของคณะ นปส.รุ่นที่ ๖๙ ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดน่าน