ค้นหาข้อมูล

การมาตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดและค้าไม้มีค่า

 

 

วันนี้ (16 มิ.ย. 60) เวลา 10.30 น. นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน , นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยทหาร , ตำรวจ , หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) และคณะฯ ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดและค้าไม้มีค่า (ไม้ชิงชัน ไม้ประดู่) และการบริหารจัดการป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชันในพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดแพร่ ณ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมพิทักษ์ป่ารอยต่อแพร่-น่าน หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.16 (ห้วยแก๊ต) ตำบลห้วยโรง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่