ค้นหาข้อมูล

การประชุมและลงพื้นที่กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 

วันนี้ (16 มิ.ย. 60) เวลา 14.00 น. นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยทหาร , ตำรวจ , หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมและลงพื้นที่กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) และคณะฯ ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดและค้าไม้มีค่า (ไม้ชิงชัน ไม้ประดู่) และการบริหารจัดการป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชันในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยได้ตรวจพื้นที่ผลการดำเนินงานแปลงฟื้นฟูสภาพป่า "ประชารัฐ พิทักษ์ป่า" ณ ฐานปฏิบัติการฟื้นฟูป่าต้นน้ำที่ 1 อำเภอเวียงสา และประชุมติดตามผลและมอบแนวทางการปฏิบัติงานการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่า