ค้นหาข้อมูล

พิธีเปิดนิทรรศการศิลปะ "เธอคิดอย่างนั้น ฉันคิดอย่างนี้"

 

 

วันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะ "เธอคิดอย่างนั้น ฉันคิดอย่างนี้" ณ หอศิลป์ริมน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน