ค้นหาข้อมูล

การประชุมเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงในพื้นที่ อปท.ที่มีสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำ

 

 

วันจันทร์ที่ ๑๙ เดือนมิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวรกิตติ   ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงในพื้นที่ อปท.ที่มีสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำตาม พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดช  ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน