ค้นหาข้อมูล

พิธีเปิดงาน "ตลาดต้องชม เอกลักษณ์พาณิชย์ อัตลักษณ์ของชุมชน ถนนคนเมือง มิ่งเมืองดีเบส"

 

 

วันจันทร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ต้อนรับนางสาวอรุณี พูลแก้ว ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์และร่วมพิธีเปิดงาน "ตลาดต้องชม เอกลักษณ์พาณิชย์ อัตลักษณ์ของชุมชน ถนนคนเมือง มิ่งเมืองดีเบส" ภายใต้โครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ณ ถนนคนเมือง มิ่งเมืองดีเบส อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน