ค้นหาข้อมูล

พิธีเปิดโครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์และการตลาดท่องเที่ยวกิจกรรมย่อยสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว

 

วันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์และการตลาดท่องเที่ยวกิจกรรมย่อยสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวสีเขียว (Lanna Green Tourism Network) รายการสร้างระบบการกระจายผลผลิตและอาหารท้องถิ่น รายการจัดเวทีระดมความคิดเห็นกลุ่มสหกรณ์และเกษตรกรร้านอาหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่อเกิดการบูรณาการการทำงาน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน