ค้นหาข้อมูล

การประชุม การแก้ไขปัญหาภูเขาหัวโล้นในพื้นที่จังหวัดน่าน

 

 

วันนี้ (20 มิ.ย. 60) จังหวัดน่าน ได้จัดประชุมการแก้ไขปัญหาภูเขาหัวโล้นในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และนายอำเภอ ทั้ง 15 อำเภอ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเจ้าสุมนเทวราช ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน