ค้นหาข้อมูล

การประชุมการแก้ไขปัญหาภูเขาหัวโล้นในพื้นที่จังหวัดน่าน "ประชารัฐน่านร่วมใจ คืนภูเขาให้เขียวขจี"

 

 

วันนี้ (20 มิ.ย. 60) เวลา 15.00 น. จังหวัดน่าน ได้จัดประชุมการแก้ไขปัญหาภูเขาหัวโล้นในพื้นที่จังหวัดน่าน "ประชารัฐน่านร่วมใจ คืนภูเขาให้เขียวขจี" โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน , หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และนายอำเภอ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเจ้าสุมนเทวราช ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน