ค้นหาข้อมูล

การจัดทำแผนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

 

 

วันนี้ (21 มิ.ย. 60) เวลา 09.00 น. จังหวัดน่าน ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการในการจัดทำแผนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ท้องที่จังหวัดน่าน โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายในหัวข้อเรื่อง "แนวคิดในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้จังหวัดน่าน" โดยกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน